Ir dabar, ir po tūkstančio metų, svarbiausia yra ugdyti asmenį. Sh.Suzuki

Mūsų vertybės

Suzuki akademija – tai kompetentingų mokytojų komanda. Mūsų mokymas remiasi Suzuki talentų ugdymo Lietuvoje koncepcija.

Mūsų vizija:

Šiuolaikiška, atvira, demokratiška mokykla, besiremianti bendražmogiškomis vertybėmis ir humanizmo principais.

Mūsų misija:

Atskleisti kiekvieno vaiko įgimtą potencialą mokytis per muzikinį ugdymą. Siekti aukštos pedagogų kompetencijos, mokyti sąžiningai ir pagarbiai. Kurti atvirą vaikų, jų šeimų ir pedagogų bendruomenę, puoselėjančią kiekvieno muzikinę saviraišką, kūrybiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę.

Esame atviri bendradarbiavimui su kitomis muzikos ir švietimo organizacijomis, pasiruošę kurti ir dalyvauti mūsų šalies ir tarptautiniuose renginiuose. Siekiame įsilieti į tarptautinę Suzuki filosofija ir metodu besiremiančią bendruomenę, puoselėjančią aukštą muzikinę kultūrą supratingoje ir pagarbioje aplinkoje.